bruteforce for dorks

  1. X

    Bruteforce için dork?

    Bruteforce için dork var mı? Ya da yüksek sayıya ulaşabilmek için teknik?? Not; shell aracılığıyla mass deface biliyorum.
Top Bottom