çaka beyliği

  1. E

    Çaka Beyliği, Çaka Bey ve Önemi

    Çaka beyliği; Çaka bey tarafından 1081 yılına doğru İstanbul’da uzunca bir müddet kaldıktan sonra, Alpaslan’ın Anadolu’yu fethi ve birçok Türkmen beylerinin İç Anadolu’ya doğru fetihlerine devam etmesiyle sırasında İzmir’e gelerek kurduğu beyliğin adıdır. Çaka Bey, 1071 yılında Anandolu’yu yurt...
Top