değer veren program

  1. ev1

    C dili - Öğrencinin Notuna Göre Değer Veren Program

    Soru: Öğrencinin notuna göre değer veren programı C diline kodlayınız. Cevap: #include <stdio.h> int main(int argc, char const *argv[]) { /* coded by ev1 www.spyhackerz.com */ int not; printf("Öğrencinin notunu giriniz: "); scanf("%d", &not); if...
Top Bottom