devletleri

  1. Alparslan

    Türk Devletleri Ve Bayrakları

    Batı Hun İmparatorluğu: MÖ 48-MS 216 ( Pi) Büyük Hun İmparatorluğu: MÖ 220- MS 216 (Teoman) Avrupa Hun İmparatorluğu: 375-469 (Balamir) Ak Hun İmparatorluğu: 420-552 (Aksuvar) Göktürk Kağanlığı: 552-745 (Bumin Kağan) Avar Kağanlığı: 565-835 (I. Bayan) Hazar Kağanlığı: 651-983...
Top