eval bypass

  1. t0rrent

    PHP Eval kullanımı - Komutlar ve detaylar

    PHP EVAL NEDİR ? eval(); bir php fonksiyonudur , ancak onu diğerlerinden ayıran şey hacking alanında çok sık kullanılmasıdır . Bu yüzden kendisine webmaster dünyası evilyani zararlı,kötü fonksiyon lakabı takılmıştır. eval(); ın görevi herhangi bir metni php olarak yorumlamasıdır , zaten bu...
Top Bottom