facebook sayfa davet kodu

  1. ahmetulus

    Facebook Sayfa Davet Kodu

    var inputs = document.getElementsByClassName(‘_42ft _4jy0 _4jy3 _517h _51sy’); for(var i=0; i<inputs.length;i++) { inputs.click(); } Kod Kullanımı 1- Sayfanıza Girin ve Sayfanızın Durumunu Beğenen Kişilere Tıklayın 2- Ardından Aşşağı Ok Tuşu İle En Aşşağı İnin 3- F12 ‘Ye Basıp Console...
Top