haftanın gününü

  1. ev1

    C dili - Haftanın Gününü Bulan Program

    Soru: Sayı türünde girilen değerden haftanın gününü bulan programı C dilinde kodlayınız. Cevap: #include <stdio.h> int main(int argc, char const *argv[]) { /* coded by ev1 www.spyhackerz.com */ int gun; printf("?*Bilgi: Pazartesi başlangıç günüdür.\n")...
Top Bottom