iklim değişikliği

  1. B

    Dünyanın Sonuna Son 12 Yıl Kaldı! Küresel Isınma

    Global ısınma, küresel ısınma yada iklim değişikliği. Geri dönülemeyecek dünyanın Sonuna Sadece Son 12 Yıl Kaldı! Farkındamısınız? Kıyamet günü aslında çok uzakta değil! Birleşmiş Milletler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli küresel ısınmanın en kötü etkilerini önlemek için dünyanın "eşi...
Top Bottom