keko

  1. Eray B

    Yeni Nas1L pHu jeqıLdé Kek0 qißi k0Nujuy0rUz // éraY ß

    ]evet arkadaşlar chatte filan denk gelmişsinizdir biz kEko Gbİ kNşyOrUz bNe bU siTeyİYİdE kuULanIyOm ARasIrA http://www.emoca.vizga.com/? ÖRN: sNY ßN déhıL qösLrYM séJti 0NLr péhéNdY shN péNM déhıL 0NLrNsN qidtiYsN ßNa Né 0NLr ahLas1N
Top Bottom