mühendisliği

  1. Zer03xpl0it

    Yapay Zeka Mühendisliği

    Yayımlanan tercih kılavuzuna göre Ankara’da bulunan iki üniversitede (Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) “Yapay Zeka Mühendisliği” bölümleri var. Sizce bu bölümün diğer bölümlerden farkı ne olacak? Ya da olacak mı. Bölümün açılması hakkında düşünceleriniz neler...
  2. coşkun123

    Adli bilişim mühendisliği

    Adli bilişim mühendisliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Top Bottom