sql tarayıcı

  1. Mectruy

    SQL injection tarayıcı ve uygulayıcı

    SQL injection açıklarını googleden seçtiğiniz gibi tarayıp aynı zamanda açık varmı yokmu diye kontrolünü yapar. Aşağıdan dosyayı indirebilirsiniz.
Top Bottom