sublimetext3

  1. Dadash

    Sublime Text Lisence

    Sublime Text hem görsel olarak hem de işlevsel olarak çok iyi bir kod editörü. Ben şahsen uzun zamandır bu editörü kullanmaktayım ve gayet memnunum. Full lisanstır.
Top Bottom