timur türk imparatorluğu

  1. YenilmezTÜRK

    Hindistandaki Türk Devletleri

    M. Gandi'ye göre "Hindistan bir anadır. Onun iki çocuğu vardır. Bunların biri Türkler diğer ise Hintlilerdir". Hintlilerin Türklerle ilişkisi çok eski tarihlere dayanmaktadır. İsa doğmadan önce -1000'li yıllarda her türlü madeni ustaca işleyen Türkler sayesinde, Hindistanda demir kullanımı...
Top Bottom