Hun'ların En Elit Birliği.

Kartal Savaşçıları.
Kartal Savaşçıları ya da Kartal Okçuları olarak bilinen bu özel birlik, Çinlilere hiç yenilmemiş, birkaç tümenden fazla olmayan ve her biri için başına ödül konmuş çok hızlı manevra yeteneği bulunan savaşçı birlikleriydi.

Kavimler göçünde bile önemli etki bırakan ve Cermen kabilelelrinin bile başına bela olan Kartal Savaşçılarının at üzerinde adeta birer cambaz olmaları, normal bir savaşçıya göre daha hızlı at sürebilmeleri ve at üzerinde ok kullanabilmeleriyle adeta düşmanlara kan kusturuyorlardı. Ayrıca Mete Han döneminde ilk kez kullanılan Hilal taktiğini en iyi uygulayan bu birlik, Çinlilerin ok atış mesafesine kadar hesaplayabiliyorlardı. Söylentilere göre Çinlilerden uzağa ok gönderebilen Kartal Savaşçıları 500 adımlık bir uzaklıktaki düşmana ok isabet ettirebilirken, Çinliler maksimum 200 adımlık mesafeyi görebiliyormuş.
Düşmana hasar verdikten sonra ani şekilde kaçmaya başlayan Kartal Savaşçıları Çinlilere 'Biz korkağız' süsü verp peşlerine takıyorlardı. Sazan gibi yeme düşen Çinliler Kartal Savaşçılarının peşinden giderken bir anda etrafında orduyla çevrili olarak buluyordu. Ayrıca geriye dönüp at üzerinden ok atabilen Kartal Savaşçıları, asıl ordu düşmanı sarmadan bile büyük hasarlar verebiliyordu.
At sürerken bir başka atın üzerine atlama, atla son sürat giderken yana yatma ve bazen etrafından dolaşabilme gibi yetenekleri olan Kartal Savaşçıları hızları sayesinde gece yarıları görünmez bile olabiliyorlardı...
 
Top