Mustafa Kemal Atatürk Aslında Kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk'ü Yakından Tanıyalım

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesinde üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır.

Mustafa Kemal öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde okula başladı, babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'nde okumaya başladı. Bu sırada babasını kaybetti. Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirmeyi başardı. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne başvurdu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına Kemal'i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle bitirdi. Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi başarıyla tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) olmayı başardı. Manastır'a 3. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev yapmaya başladı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını başarıyla kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi.

Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı.
1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atanıldı.
Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseltildi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi.
Bu sırada 1. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu da savaş zorunlukla katılmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.
Ve 1923'e kadar bir çok savaşa katılmış ve başarılı sonuç almıştır. 1.Dünya savaşında da Ordu Bütünleşmesini sağlayarak zaferle sonuçlandırmıştır.

Atatürk'ün Başarıları
Güçlükler karşısında yılmamak gerekir.
(Afetinan, M.K.Atatürk’ten Y, s.11)

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:
  • Sarıkamış, Kars ve Gümrü'nün kurtarılışı.
  • Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları
  • 1. İnönü Zaferi
  • 2. İnönü Zaferi
  • Sakarya Zaferi
  • Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer
Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması
· Cumhuriyetin İlanı
· Halifeliğin Kaldırılması


Toplumsal Devrimler:
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi
· Şapka ve kıyafet devrimi
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması
· Soyadı kanunu
· Lâkap ve unvanların kaldırılması
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü


Hukuk Devrimi:
· Mecellenin kaldırılması
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi


Ekonomi Alanında Devrimler:
·
Aşârın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· 1. ve 2. Kalkınma Planları'nın uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Bildiği diller:
Türkçe, Fransızca, Almanca
Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

"Ve 10 Kasım 1938 Saat 09:05'te İstanbul Dolma Bahçe Sarayında hayatına gözlerini yumdu."

Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”
 
Last edited:
Top